اخبار
1400/6/21 یکشنبه
آموزش شهروندی (13) – اینفوگرافیک نحوه نگهداری و پرورش دراسنا
در سالیان اخیر دغدغه شهروندان نسبت به حفظ فضای سبز در شهر افزایش چشم‌گیری داشته است و توسعه چشم‌گیر عرصه‌های سبز در شهر مستلزم این امر است که شهروندان همیار و همکار مدیریت شهری برای نگهداری از این عرصه‌ها باشند.مشارکت عمومی در حفظ و نگهداری فضای سبز، ارتقاء آگاهی‌های عمومی در خصوص گونه‌های مختلف درختان، آشنایی با گیاهان آپارتمانی مستلزم آموزش های شهروندی است که از این پس به همت آموزش سازمان هر هفته با یک موضوع جدید در پرتال سازمان دنبال می شود.
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرج میباشد.

www.karaj.ir